TỰ GIỚI THIỆU

Boring and lazy

Bạn bè Tất cả

 • eva4ureyeseva4ureyes
 • zzzlanzzzlan
 • monsterrrousmonsterrrous
 • judazjudaz
 • viiipviiip
 • allmetalsallmetals

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 October 7, 2017, 9:04 am
  vokimhop2016
  Tháng 10 rồi tổng kết các illust & comic của Họa sỉ Hợp's : xấp xỉ 1 triệu bản in ấn sách & magazine
 • vokimhop2016 October 7, 2017, 8:58 am
  vokimhop2016
  "Tấm" này quan trọng lớm chuớ, dấu số ngày liên quan , mà in đến mấy nghìn bản đấy .
 • vokimhop2016 October 7, 2017, 8:56 am
Xem tất cả